top of page

De Wachtkamer (English below)

 

Een performance van 25 zelfsoortige anderen - mogelijk met één andersoortige ander

 

De besmettelijke ‘samengaap’ is uitdrukking van een speciaal soort empathisch vermogen. Alleen sommige slim-sociale diersoorten gapen in duo's of groepen. Door te state-matchen stem je je staat van bewustzijn op elkaar af. De samengaap is daarmee én een belichaamde én een hoog cognitieve uitdrukking van het vermogen om je in een ander te kunnen verplaatsen.

 

In de Groninger A-kerk vindt een hierop gebaseerde performance plaats getiteld De Wachtkamer. Op donderdag begint deze direct na de officiële opening van ‘Lucht 2’, om ca. 12.15 uur (en duurt dan tot ca. 12.33). De performances vinden van vrijdag t/m zondag tussen 13 u en 13.18 u plaats.

 

Behalve op deze tijden mag je zelf ook best even in De Wachtkamer gaan zitten om te gapen. Hoe te gapen? Nou, denken aan gapen doet vaak al gapen. Je kaken iets aanspannen en bij het uitademen de lippen wat tuiten helpt ook. Bouw gaap-spanning op, laat los en relax en probeer het daarna nog een keer. 

 

De wachtkamer is een idee van Michel de Vries en een voortzetting van het project Art of Yawning (AOY 5). AOY is een uit kunst ingestoken onderzoek naar een vermoeden.

 

Lucht 2.0 is een groepspresentatie van honderd stad-Groninger kunstenaars.

~~

The Waiting Room

 

A performance of 25 self-similar others - possibly with one dissimilar other

 

The contagious yawn is an expression of a special kind of empathic ability. Only very few smart-social animal species yawn in pairs or groups. State matching allows you to align your state of consciousness. The contagious yawn is both an embodied ánd a high cognitive expression of the ability to put yourself in another one’s shoes.

 

The Waiting Room will take place in the A-Kerk in Groningen. It will be performed 4 times, from Thursday 15 to Sunday 18 September 2022. On Thursday it starts immediately after the official opening of ‘Lucht 2’, at approx. 12.15 pm (and then lasts til approx. 12.33 pm). From Friday to Sunday, performances take place between 1 p.m. and 1.18 p.m.

 

Apart from the performance you can sit and yawn in The Waiting Room yourself. How can you yawn? Well, just thinking about yawning can make you yawn. Tightening your jaws slightly and puckering your lips when you exhale also helps. Build up a yawn, release and relax, then try again.

 

The waiting room is an idea by Michel de Vries and a continuation of the Art of Yawning project (AOY 5). AOY is an art-inspired investigation into a presumption.

 

Lucht 2.0 is a group presentation of one hundred city-Groninger artists.

~~

 

Kunstgerelateerde CV (2018-2022)
Michel de Vries (26 05 ‘66)

2018 Organisatie SideKicks, onderdeel van de Week van het Kunstenaarsboek, WKB18.
Periode 2019 – 2020 De organisatie van performance-avonden onder de noemer DIHAN (Does It
Have A Name). DIHAN start per september 2022 weer op.


2019 - 2020: 9 live-performances gedurende evenzovele DIHAN-edities. Respectievelijk waren dit; #
1. Bob Lens (07 feb. ‘19); # 2. The book as performative object (21 maart ‘19); #3. Translation (18 apr.
‘19); #4. Inclusive, (samen met Hinke Ann Eleveld, 16 mei ‘19); #5. After Hiroshima (13 09 ‘19); # 6.
Context (31 10 ‘19); # 7 Technology (12 12 ‘19); # 8. Small Things / The artist is not here (05 02 ‘20); #
9. Fiction (Online performance met Eleni Tsompanidou 16 04 ‘20)


Zomer 2019 vond Looprichting plaats. Een 3 maanden durend 3d pulp groepsproject, in de
boekwinkel aan de Pelsterstraat, uitmondend in een presentatie. Ik nam deel, samen met Maaike
Knibbe, Kiki Kruisdijk, Gijs Deddens en Esther de Graaf. Zie link


Periode 2020 - nu: Art of Yawning. In deze periode startte in mijn AOY gaap performances.
AOY # 1 vond plaats tijdens de Organic Garden Session, samen met Hinke-Ann Eleveld (op 26 05
2020, zie link


AOY # 2 heette Yawning Chasm en vond online plaats tijdens SURF 4.2, ook samen met Hinke-Ann
Eleveld. Zie link


AOY # 3 vond plaats tijdens de Collective Wandering, een groepspresentatie van de Bierumer School,
op 28 08 ‘21 Zie link


AOY # 4 vond plaats bij St. ARTisBOOK (9 t/m 12 maart ‘22) en was een 4-daagse solo presentatie
waarbij, naast live-performances, ook video’s en beeldend werk werd getoond. Link

bottom of page