top of page

in de pauze .....

winkel.jpg

DIHAN, Does It Have A Name, is een Gronings performance platform dat in 2019 ontstond, vanuit de kunstenaarsboekenweek WKB18.

De initiatiefnemers waren lola, marinus en michel. Deze eerste periode bestond uit 9 edities, bestaande uit een vijftigtal performances.

Dihan is een open en experimenteel performance kunst platform. Er treden studenten en alumni van Minerva op, maar ook kunstenaars van verder weten de weg er naartoe te vinden.

Gedurende de Covid periode lag DIHAN stil maar in de periode '22-'23 vonden 6 edities plaats, alsmede 1 buiten editie. Deze werden georganiseerd door afwisselend klaudija, evita, michiel, dennis en michel.

Inmiddels (aanvang 2024) hebben opnieuw 6 edities plaatsgehad, nu met klaudija, michiel en lilly als organisatoren.  In totaal hebben inmiddels meer dan 100 performances plaatsgehad, bestaande uit minstens zoveel optredende kunstenaars.

Ook is Dihan Reads opgericht. Dit is een zelfstandige Dihan-loot, die ‘performatief lezen’ centraat zet.

Gedurende de afgelopen 5 jaar heeft Berger & De Vries Dihan helpen organiseren en hiervoor haar ruimtes beschikbaar gesteld.

Does is a word just for doing and action
It is a thing that got stuck on your finger
Have is a matter of making connection
A is a way to direct a direction
Name is a word for a thing

(DIHAN YELL by Michel)

 

Eng: DIHAN, Does It Have A Name, is a Groningen based performance platform. It emerged in 2019 from the artist book week, WKB18 in a collaboration with lola, marinus and michel. This first period consisted of 9 editions, consisting of around fifty performances. Dihan is an open and experimental platform, focused on performance art. Students and alumni of Minerva attend, but people from the Randstad or elsewhere also know how to find their way to Groningen. During Covid Dihan was at a standstill, but from summer 2022 until the summer, 6 new editions took place, as well as 1 outdoor edition. These were organized alternately by klaudija, evita, michiel, dennis and michel. At the start of 2024 another 6 editions took place, now with klaudija, michiel and lilly as organizers. Also, Dihan Reads emerged! This is an independent off shoot of Dihan, putting 'performative reading' central. During the last 5 year period, Berger & De Vries organized and hosted Dihan

bottom of page